skip to Main Content

Generelle salgsbetingelser

Tilbud er gyldige i 30 dager. Alle priser er i NOK eksklusiv merverdiavgift, fraktkostnader og forsikring.

Infigo Systems AS forbeholder seg retten til å kansellere/trekke tilbake tilbud sendt til kunde dersom tilbudet inneholder feil informasjon, priser og/eller leveringstid, samt endringer fra leverandør på pris og/eller produkt(er).

Pris kan justeres ihht valutaendring og er ikke endelig fastsatt før varer/faktura er sendt.

Infigo Systems AS velger standard bedriftspakke/stykkgods som levering dersom intet annet er avtalt. Dersom varene er på lager sendes de samlet fortløpende etter bestilling er mottatt. Bestillinger som er registrert som «plukket» kan ikke endres og ny ordre må evt opprettes. Dersom ordrer har restlevering på mer enn 3 dager leveringstid sendes ordren i flere forsendelser. Varer som ikke er standard lagervare eller som har blitt bestilt i et volum ut over standard lager, kan ikke returneres eller avbestilles etter at en offisiell bestilling er foretatt. Vennligst merk at leveringstid er oppdatert i forhold til informasjon om tilgjengelighet av varene ved samme tid som forespurt og kan endres frem til endelig bestilling er bekreftet.

Alle produkters garanti følger produsentens garanti. Dette varierer avhengig av produkt og produsent. Dersom intet annet er spesifisert er det standard 6 måneder garanti på leverte produkter.

Ordrer i annen valuta enn NOK ilegges et gebyr tilsvarende NOK 250. Tilbud inkluderer ikke offisielle dokumenter som for eksempel «Certificate of Origin» etc. Skulle slik dokumentasjon være nødvendig vil det tilkomme et adm. gebyr. Alle bank-gebyrer både innenfor og utenfor Norge skal dekkes av kunde.

Betalingsbetingelser netto 10 dager etter levering forutsatt godkjent kredittvurdering.

Produkter forblir selgers eiendom inntil betaling er gjennomført. Selger beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er betalt i sin helhet jfr Pantelovens paragraf 3-14 til 3-22. Som morarente ved forsinket betaling beregnes 8,50 % pro anno.

Fakturagebyr kr 65 tilkommer (Ikke ved Epost-faktura, EHF eller direkte-betaling).

Ved kjøp under kr 2000 eks.mva og frakt tilkommer inntil kr 400 i behandling av ordre.

Vennligst benytt KID ved betaling av faktura.

Back To Top