skip to Main Content

Betingelser nettbutikk

Alle priser er i NOK eksklusiv merverdiavgift, fraktkostnader og forsikring. Infigo Systems AS velger standard bedriftspakke/stykkgods som levering dersom intet annet er avtalt.

Ved kjøp under kr 300 eks.mva tilkommer kr 100 i behandling av ordre. Fakturagebyr kr 60 tilkommer (Ikke ved Epost-faktura, EHF eller direkte-betaling).

Dersom varene er på lager sendes de samlet fortløpende etter bestilling er mottatt. Bestillinger som er registrert som «plukket» kan ikke endres og ny ordre må evt opprettes. Dersom ordrer har restlevering på mer enn 3 dager leveringstid sendes ordren i flere forsendelser. Varer som ikke er standard lagervare eller som har blitt bestilt i et volum ut over standard lager, kan ikke returneres eller avbestilles etter at en offisiell bestilling er foretatt. Vennligst merk at leveringstid er oppdatert i forhold til informasjon om tilgjengelighet av varene ved samme tid som forespurt og kan endres frem til endelig bestilling er bekreftet.

Produkter forblir selgers eiendom inntil betaling er gjennomført. Selger beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er betalt i sin helhet jfr Pantelovens paragraf 3-14 til 3-22. Som morarente ved forsinket betaling beregnes 8,50 % pro anno.

Alle produkters garanti følger produsentens garanti. Dette varierer avhengig av produkt og produsent. Dersom intet annet er spesifisert er det standard 6 måneder garanti på leverte produkter.

Det er kundes ansvar å sørge for at leveringsadresse er korrekt. Ved levering er kunde/mottaker pliktig til å kontrollere leveransen og eventuelle feil må meldes tilbake snarest (helst samme dag) og senest innen 5 virkedager fra leveringsdato. Tilbakemeldingen skal være detaljert og gjerne med bruk av bilder. Det skal også meldes fra skade til fraktselskap ved leveringstidspunkt.

Alle reklamasjoner vil bli undersøkt for feil, kontrollert og funksjons-testet. Vi forbeholder oss retten til å avvise reklamasjon/garanti dersom vi ikke finner produksjonsfeil, mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll og/eller frist for tilbakemelding ikke overholdes.  I så tilfelle vil kunde debiteres faktiske kostnader ved feilsøking og/eller reparasjon/erstatning/nytt produkt inkludert eventuelle frakt & transportkostnader.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Den som er registrert som kunde hos selger har ansvaret for betaling av kundes bestillinger, herunder også eventuelt bestillinger utført av andre personer med tilgang til kundes bruker.

Infigo Systems AS behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre. Les mer om personvern her.

Selger tar forbehold om feil i nettbutikken, være seg priser eller andre forhold som fører til at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen som står på våre nettsider.

Selger forholder seg til angrerettloven. Les mer her eller benytt angrerettskjema her.

Selger forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Spørsmål vedrørende nettbutikken eller vilkår kan rettes mot e-post: post(a)infigo.no

Back To Top